červenec 2024
kalendář Divadla 29

út 17/10 18:00
Czech Metal Studies: Radosti a nesnáze českého akademického studia metalu

Pro někoho může být metal jen rámus a řev. Pro jiného životní styl i náboženství. Proč je vlastně zajímavé metal akademicky studovat? Co jsou Metal Studies? Jak je to s Metal Studies v Česku? Na všechny tyto otázky bych rád odpověděl v přednášce. Zaměřil bych se v ní konkrétně i na sdružení Czech Metal Studies a rád bych poskytl posluchačům vhled do toho, jak Czech Metal Studies vůbec vzniklo a vyvíjelo se, čím konkrétně se toto sdružení zabývá, jak probíhají každoroční konference o metalu v Brně. Zmíním i to, s čím se Czech Metal Studies v akademickém prostředí i mimo něj ve své snaze zkoumat metal potýká.

Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D.
působí na Ústavu religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho současným polem zájmu jsou nová náboženská hnutí, zejména satanismus a pohanství, a metal studies, především pak oblast studia metalu a náboženství. Miroslav Vrzal je také zakladatelem Czech Metal Studies a Metal Studies in Central and Eastern Europe. O metalu publikoval již řadu textů v českých i zahraničních odborných časopisech a je také hlavním organizátorem každoročních odborných konferencí o metalu v Brně.

Kavárna Universitas
je prostorem pro setkávání s osobnostmi, které mají co říct jak studentům, tak široké veřejnosti. Formou přednášek, panelových diskusí či workshopů umožňuje nahlédnout hlubší souvislosti otázek, jež si klade dnešní člověk a společnost.  

Pořádají studenti Univerzity Pardubice. 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

vstup volný

Czech Metal Studies: Radosti a nesnáze českého akademického studia metalu

Program Divadla 29

>
>