út 26/3 17:00
Cesta od alternativních trestů až za zdi věznice, pohledem přes zamřížované okno

Přednáška o základních úkolech Vězeňské služby ČR, praktické každodenní činnosti příslušníků, občanských zaměstnanců na jedné straně a běžném životě odsouzených ve věznicích, vazebních věznicích a zabezpečovací detenci na straně druhé. Porovnání výkonu trestu odnětí svobody s alternativními tresty, zejména trestem domácího vězení s využitím elektronického monitoringu.

Petr Vilím byl od roku 1991 do roku 2018 zaměstnán ve Vězeňské službě ČR. Tam nejprve pracoval jako strážný, následně na operačním středisku a v roce 2001 byl jmenován na služební místo Vrchní inspektor strážní služby. Na tomto místě operativně pracoval se všemi událostmi, kdy mohlo dojít nebo kdy skutečně došlo k porušení zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů. Několik let byl také členem Vězeňské zásahové jednotky určené k eskortování zvlášť nebezpečných osob a řešení nestandartních událostí ve věznicích. Od roku 2019 dosud pracuje jako specialista elektronického monitorovacího systému domácího vězení Probační a mediační služby ČR.

Kavárna Universitas je prostorem pro setkávání s osobnostmi, které mají co říct jak studentům a akademikům, tak široké veřejnosti. Formou přednášek umožňuje nahlédnout hlubší souvislosti otázek, jež si klade dnešní člověk a společnost. Pestrým výběrem témat a hostů přispívá ke všeobecnému vzdělání za hranicemi univerzitních studijních programů.  

Pořádají studenti Univerzity Pardubice.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

vstup volný 

Cesta od alternativních trestů až za zdi věznice, pohledem přes zamřížované okno

Program Divadla 29

>
>