Thu 12/5 18:00
Hranice konfliktu: Nenásilná řešení

Síla konfliktů může být ničivá, má ale také moc způsobit pozitivní proměnu. Co nám konflikty říkají o společnosti a o nás samotných; jaké jsou cesty a metody k jejich nenásilnému, humánnějšímu a bezpečnějšímu řešení? 

Diskuze s trojicí odborníků se koná v rámci projektu, jež prostřednictvím mezioborových diskuzí, filmu, vizuálního umění a tance zkoumá prostory komunikace a překážky ve fyzickém a symbolickém veřejném prostoru.

Diskuse bude online streamovaná.

Diskuze je součástí projektu PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA, který společně realizují spolky Tuke.TV a Offcity. Projekt je financován z prestižního amerického grantu Alumni Engagement Innovation Fund, který nabízí příležitost zaměřit se na řešení globálních problémů na místní, národní, regionální nebo mezinárodní úrovni.

Více informací na www.offcity.cz

vstup volný