Fri 4/6 20:00
tYhle / Florent Golfier: Zápas s jazykem • TANEC PRAHA

Zápas s jazykem je prvním dílem většího projektu Florenta Golfiera s názvem Babylonská Trilogie. Jedná se o dlouhodobý výzkum jednojazyčnosti a mnohojazyčnosti, jehož výsledkem budou tři inscenace.

"Mluvený jazyk je tělo, je živým stvořením, jehož fyziognomie je dělaná ze slov a jehož orgány a vnitřnosti jsou lingvistické. Prostředí ve kterém žije toto stvoření je místem vysloveného i nevysloveného." John Berger, Confabulations.

Zápas s jazykem je snahou nahlédnout na jazyk jako na stvoření, o kterém hovoří kritik John Berger. Stvoření, které žije v každém z nás a uvnitř kterého žijeme všichni. V tomto novém projektu se performer a choreograf Florent Golfier zabývá tématem jednojazyčnosti a vesele zápasí s výslovností, normativním jazykem a potřebou vyjádření.Autor, choreografie, interpretace: Florent Golfier
Choreografická konzultce: Peter Šavel
Scénografie: Marie Gourdain
Světelný design: Zuzana Režná
Zvuková dramaturgie: Ian Mikyska
Lingvistická konzultace: Prof. Dr. Barbara Mertins
Výroba kostýmu: Martina Stieglerová, Magdaléna Vrábová

Pardubická část festivalu Tanec Praha se koná za finanční podpory statutárního města Pardubice.

vstupné a předprodej brzy.

Programme of Divadlo 29

>
>
  • 1
  • 2