Sat 30/4 19:00
Suchý autorský čtení vol. 26

Literární tvorba mladých i starších, povětšinou amatérských literátů z Pardubic a okolí. 

Akce se koná v rámci projektu Textconnexion 2022, který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

vstupné: 50 Kč