Tue 28/4 18:00
Španělské Čechy / CANCELED

Přednáška bude zaměřena na přiblížení způsobu, jakým společnost českých zemí 16. a 17. století recipovala novinky pocházející z hispánského světa, ať už se jednalo o módu, gastronomii, umění anebo vědu.

Jak úzce byla díky habsburské dynastii propojená tehdejší Evropa? Jak se v českém prostředí projevily dopady první vlny globalizace? To vše bude předmětem přednášky historika doc. Mgr. Pavla Marka, Ph.D., který se specializuje na dějiny raného novověku, na dějiny Španělska a česko-španělských vztahů.

Vstup volný.Programme of Divadlo 29

>
>