Thu 9/6 20:00
Kateřina Szymanski: HEREAFTER • Anastasia Valsamaki (GR): Body Monologue • TANEC PRAHA

Jak samotný název díla naznačuje, hlavní roli v sólu HEREAFTER pohybujícím se mezi výtvarnou a pohybovou performancí hrají prostor, čas a rytmus. Kateřina Szymanski nás ve své instalaci za pomocí objektů a metafor pobízí k zamyšlení. V mezeře mezi naším subjektivním vnímáním a realitou se nachází naše tělo, a dokud jsme si ho vědomi, můžeme tento okamžik nazývat zkušeností. Co se děje s místem, na kterém už nejsem?

Kateřina Szymanski je performerka, tanečnice, vizuální umělkyně, výzkumnice. Na taneční scéně se aktivně pohybuje od roku 2003. Ve své práci zkoumá komplexnost západoafrického tance, hudby a kultury ve spojitosti s ,,evropským tělem“ a kulturou a nejrůznější současné techniky a přístupy k tělu, prostoru a zvuku. V poslední době se stále více zaměřuje na výtvarné umění a její díla se pohybují mezi výtvarnou a pohybovou performancí. Experimentuje s médii, instalacemi a galerijním či veřejným prostorem.

Délka: 24 minut. Představení se odehraje v GAMPĚ.

Anastasia Valsamaki (GR): Body Monologue
Co dokáže tělo? A co nám ve svém monologu sděluje? Mlčí, a přitom k nám promlouvá svými gesty, pohybem a nechává nás žasnout nad dovednostmi, vynalézavostí a fantazií, nad tím, čeho všeho je schopné. Choreografka Anastasia Valsamaki v inscenaci Body Monologue společně s talentovanou řeckou tanečnicí Gavrielou Antonopoulou skrz tanec zkoumá nevyčerpatelné a až nepředstavitelné možnosti lidského těla.

Anastasia Valsamaki je choreografka a tanečnice. Vystudovala Greek National School of Dance (KSOT). S Hellenic Dance Company účinkovala v dílech Marthy Graham a Antona Ľahkého a spolupracovala s mnoha významnými choreografy. Jako choreografka debutovala inscenací Sync (2016), která se dostala do výběru Aerowaves 2017 mezi 20 nejslibnějších začínajících evropských choreografů. Spolupracovala s Národním divadlem v Řecku, získala ocenění ARTWORKS. Mezi její další díla patří DisJoint (2020) a W REST L ING (2021). Body Monologue se dostal do výběru Aerowaves Twenty21.

Délka: 20 minut. Představení se odehraje v Divadle 29.

www.tanecpraha.cz

Pardubická část festivalu Tanec Praha se koná za finanční podpory statutárního města Pardubice.vstupné: 160 Kč (50% sleva na průkazy ISIC a ZTP)

Předprodej akce

Kateřina Szymanski: HEREAFTER • Anastasia Valsamaki (GR): Body Monologue • TANEC PRAHA

Programme of Divadlo 29

>
>