July 2024
Calendar | Divadlo 29

Tue 3/3–Wed 4/3
Antropofest 2020

Mezinárodní festival filmů s antropologickou tematikou.

Antropofest z.s. společně s Katedrou sociální a kulturní antropologie Univerzity Pardubice věnuje festivalový ročník 2020 festivalové filmové retrospektivě. Nabídne přehlídku nejzajíma-vějších titulů z minulých ročníků a také nejnovější tvorbu studentů vizuální antropologie v České republice. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum k vývoji a současnému stavu oboru v České republice a na Slovensku.

Bližší informace s časovým harmonogramem jednotlivých promítacích časů naleznete na www.antropofest.cz.

Pořádá Antropofest z. s. a Katedra sociální a kulturní antropologie Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. 

Vstup volný

Programme of Divadlo 29

>
>
  • 1
  • 2