Thu 20/10–Sat 22/10
30 let Konzervatoře Duncan centre

Dvě taneční premiéry, tři krátké filmy, choreografická tvorba studentů, diskuse u kulatého stolu a dvě taneční dílny pro děti - 30 let od vzniku Konzervatoře Duncan centre.

Pražská Konzervatoř Duncan centre slaví třicetileté výročí svého vzniku také v Pardubicích. Třídenní program nabídne divákům vhled do jejího způsobu umělecko-vzdělávací práce prostřednictvím dvou tanečních premiér v podání absolventek školy, tří krátkých filmů, představením studentské choreografické tvorby, diskuse u kulatého stolu. Děti se mohou zúčastnit dvou tanečních dílen.

Konzervatoř Duncan centre je mezinárodně uznávanou školou, jedinou svého zaměření ve střední Evropě (současný tanec a a tvorba). Za tři dekády svojí existence prokázala vysoké odborné a umělecké kvality – drtivá většina umělců, choreografů, tanečníků a pedagogů na české taneční scéně jsou právě bývalí studenti nebo absolventi školy. Vytváří nivó současného tanečního oboru v rámci naší země i celé Evropy. 


Čtvrtek 20. 10.  //  VYPRODÁNO

19:00 / Divadlo 29 / film
Duncan ve filmu. Filmová předehra autorské tvorby studentů a absolventů Konzervatoře Duncan centre. Tři krátké filmy v žánru tanec a kamera: Celeritas Ludum, Mýtina!, All in.

20:00 / Divadlo 29 / tanec
Duncan tančí. Večer autorské choreografické tvorby studentů Konzervatoře Duncan centre a nastupující generace tanečních profesionálů. 


Pátek 21. 10. 

18.30 / Klub 29  / debata 
Brány vnímání. Kulatý stůl Taneční Zóny. Duncanismus, taneční školství a proměny výuky a přístupu ke studentům. Debata Marcely Magdové s absolventy a zástupci KDC.

Živá debata magazínu Taneční Zóna a Marcely Magdové navazující na kulatý stůl v tištěné TZ2/2022 otevře pohled na současnost Konzervatoře Duncan centre s výhledem do budoucnosti. Podnítí obecnější úvahy, co je dnes duncanismus, co očekávat od tanečního školství a jak se výuka a přístup ke studentům proměňuje. Debaty se zúčastní Petr Tyc, ředitel KDC od 2021, Marta Vodenková Trpišovská, absolventka a pedagožka KDC, Michal Záhora, absolvent a bývalý ředitel KDC a Tereza Krejčová, absolventka KDC a SEAD Salzburg.                                                  

20.00 / Divadlo 29 / tanec 

Lea Švejdová: Být tak v Giverny / premiéra + koncert  Fahrzavö.
Taneční sólo oděné do obrazů volně přecházející k hudebnímu zamyšlení v podání dechového tria s cimbalistkou.

Nikdo neví, kolik příběhů vypráví leknín a kolik lotos. Jsi pevně ukotven kořeny v bahně, lotosi, v mazlavém a zrádném bahně, v jezeře, které chytá živé duše. A přece vyrůstáš do krásy, pneš se ke světlu, ke slunci, pln síly a života. Jsi věčně mladý. I já jsem plující leknín, vyvstala jsem ze tmy. Mé tělo je jako rozkvetlý lotos plný lidských duší pochytaných v té temnotě. A přestože ze mě už opadávají okvětní lístky, jsem stále krásnější. Pro svůj čas a pro svou cenu bytí.


Sobota 22. 10.

20.00 / Divadlo 29 / taneční premiéra

Nikola Němcová a Barbora Ptáčková: Pnutí / premiéra
Síla pnutí, která společnost táhne k hédonistickému materiálnímu uspokojení, není znakem vyvlastnění subjektu, nýbrž touhy po „znovuzrození“ vlastního já skrze rozklad. Premiéra představení dvou absolventek Konzervatoře Duncan centre, které vzniklo v rámci letní rezidence v Divadle 29.

Znavená společnost oblékajíc se do kostýmů póz křivosti a pokřivenosti, trvale bloudící a zmítána chtíči po soukromé slasti. Síla pnutí, která ji táhne k hédonistickému materiálnímu uspokojení, není znakem vyvlastnění subjektu, nýbrž touhy po „znovuzrození“ vlastního já skrze rozklad. 

Potácení se odnikud nikam, snaha vlastnit vše a být všude jen proto, abych zapadal a uspokojil své potřeby, které se díky mediální a marketingové masáži u jedinců střídají jako počasí. Dojde společnost lapená v okovech nákupních tašek a napínaná na skřipec sebezkázy k nové prostotě lidství nebo je dnešní člověk odsouzen k zatracení? Jsou soukromé slasti naší zkázou společnosti? 

Subjektivní pohled dvou tanečních choreografek na dnešní společnost i na sebe samé nemá předvídat dopad vnějších vlivů na dnešního člověka, pouze však reflektovat osobní dojem působení širšího sociálního klima na ně samotné. 

Pořádá Terra Madoda z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu, který je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

www.duncancentre.cz


Vstupné na kompletní program: 300 Kč   
čtvrtek:  120 Kč   °   pátek: 160 Kč   °   sobota: 120 Kč

30 let Konzervatoře Duncan centre

Programme of Divadlo 29

>
>