MgA. Kateřina Jirsová
› produkční a dramaturgická spolupráce (festivaly)

+ Lidé

MgA. Kateřina Jirsová

S GAMPOU produkčně spolupracuje od jara 2019. Je výtvarná umělkyně, designérka a kulturní aktivistka. Je absolventkou ateliéru KOV na pražské UMPRUM a členkou spolku Offcity.