COVID-19 • info pro diváky

(aktualizace 9/6/21)

Děkujeme vám, že nám pomáháte s dodržováním veškerých opatření, která současná situace vyžaduje!

• Návštěvníci (kromě dětí do 6 let) se musí při vstupu prokázat písemným potvrzením
v elektronické či tištěné podobě o splnění jedné z podmínek:

- negativním AG testem (z odběrného místa, zaměstnání či školy) ne starším než 72 hodin
- negativním PCR testem (z odběrného místa, zaměstnání či školy) ne starším než 7 dní
- potvrzením o aplikaci 1. dávky očkování (při dvoudávkové vakcíně) před více než 22 dny, ale ne více než před 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
- potvrzením o aplikaci 1. dávky očkování (při dvoudávkové vakcíně) před více než 22 dny, ale ne více než před 9 měsíci, pokud byla aplikována druhá dávka
- potvrzením o tom, že od aplikace jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
- potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícího onemocnění)

 Bez respirátorů vás nebudeme moci do divadla pustit, ponechte si je prosím nasazené i během představení.

 Doporučujeme vstupenky zakoupit předem online na smsticket.cz. A to i z kapacitních důvodů.
Pokladna v D29 bude otevřena vždy 60 minut před začátkem představení.
Počítejte, že odbavení může trvat déle, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

 Kapacita sálu je u všech představení omezena na 50%.

 Všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

 Při usazování se řiďte pokyny pořadatelské služby a obsazujte jen ta místa, která vám ukáže.

 Dodržujte povinné rozestupy 2m a to ve všech prostorách divadla, v případné frontě u pokladny nebo do sálu.

 Nekonzumujte potraviny a nápoje mimo prostory Klubu 29. 

 
Zpozorujete-li u sebe příznaky onemocnění, zůstaňte doma. Do divadla nechoďte, pokud víte, že jste byli v kontaktu s osobou, jíž byl diagnostikován COVID-19.


 Věnujte prosím pozornost aktuálním zprávám u jednotlivých představení na našem webu a sociálních sítích.