COVID-19 • info pro diváky

(aktualizace 22/11/21)

• Návštěvníci (kromě dětí do 12 let) se musí při vstupu prokázat písemným potvrzením
 v elektronické či tištěné podobě o splnění jedné z podmínek
  (preferujeme aplikaci Tečka):

- potvrzením o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19 (od dokončeného očkování musí uplynout nejméně 14 dní)
- potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícího onemocnění)

• Covidovým certifikátem v podobě PCR testu (ne starším než 72 hodin) se nadále mohou prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů.

 Bez respirátorů vás nebudeme moci do divadla pustit, ponechte si je prosím nasazené i během představení. 
  Povinnost nosit respirátor se vztahuje na všechny vnitřní prostory budovy.
  Dětí do 15 let věku mohou nosit místo respirátoru zdravotnickou roušku.

 Dodržujte povinné rozestupy minimálně 1,5 m a to ve všech prostorách budovy

 Doporučujeme vstupenky zakoupit předem online na smsticket.cz
  Pokladna v D29 bude otevřena vždy 60 minut před začátkem představení.
  Počítejte, že odbavení může trvat déle, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

 Při usazování se řiďte pokyny pořadatelské služby a obsazujte jen ta místa, která vám ukáže.

 Zpozorujete-li u sebe klinické příznaky onemocnění, zůstaňte doma. Do divadla nechoďte, pokud víte, že jste byli v kontaktu s osobou, jíž byl diagnostikován COVID-19.


Věnujte prosím pozornost aktuálním zprávám u jednotlivých představení na našem webu a sociálních sítích.
Děkujeme vám, že nám pomáháte s dodržováním veškerých opatření, která současná situace vyžaduje!