září 2021
kalendář Centra pro otevřenou kulturu
30 31 1 2 3

Výběrové řízení: kustod / kustodka / produkční GAMPY
› 26. 7. 2021

GAMPA hledá posilu do svého týmu. Hledáme nového kolegu/novou kolegyni, který/která rád komunikuje, z pozice hlavního kustoda/hlavní kustodky bude zpřístupňovat galerii veřejnosti a který / která nám bude cennou oporou v přípravách a realizacích našich výstav a projektů. 

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 13. srpna 2021. Nástup možný od září 2021. 

 


Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, zahrnující multižánrové kulturní centrum Divadlo 29 a GAMPU – Galerii města Pardubic, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Kustod–kustodka / produkční Galerie města Pardubic


Stručný popis pracovní činnosti:

 • kustodská služba v galerii (úterý až pátek), návštěvnický servis
 • poskytování informací, dozor ve výstavních expozicích
 • koordinace služeb externích kustodů / kustodek (zejména víkendy), evidence jejich docházky
 • zaškolování externích kustodů / kustodek, jejich kontrola a péče o ně
 • prodej publikací a propagačních předmětů galerie, zajišťování a koordinace komisního prodeje
 • spolupráce na zajištění instalací, deinstalací a transportu děl a instalačního materiálu (mj. zajišťování brigádníků na výpomoc, komunikace s dodavateli) a výpomoc v době instalací a deinstalací
 • dílčí spolupráce na administraci projektů (např. podklady pro granty a jejich vyúčtování)
 • dílčí spolupráce na administraci webových stránek, PR
 • spolupráce na organizačním zajištění vernisáží, doprovodných a edukativních galerijních programů
 • zajištění pravidelné distribuce tištěných propagačních materiálů galerie
 • organizace cateringu (např. vernisáže) a zajišťování nákupů drobného materiálu
 • koordinace úklidových služeb ve výstavních prostorách

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

 • dokončené střední vzdělání s maturitou
 • základní orientace v oboru a zkušenost s galerijním provozem je přínosem
 • praxe v oblasti galerijního provozu vítána
 • základní počítačová gramotnost
 • spolehlivost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 • řidičský průkaz sk. B vítán
 • dobré komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v oblasti kultury a současného umění, v přátelském a pečujícím prostředí
 • platové podmínky odpovídající pracovnímu zařazení (do 24 000 Kč měsíčně)
 • pravidelnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • 5 dní indispozičního volna za rok
 • stabilitu příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup: září 2021


Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení
 • místo trvalého pobytu, doručovací kontaktní adresu, telefon, e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL (v případě e-mailové přihlášky přiložte sken, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů pak přinesete osobně v den pohovoru)
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění (v případě e-mailové přihlášky přiložte sken prohlášení, jeho originál pak přinesete osobně v den pohovoru)

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

 • datum a podpis uchazeče

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 13. 8. 2021 na e-mailovou adresu [email protected], případně poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

MgA. Šárka Zahálková, manažerka galerie
Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

nebo osobně do Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice v průběhu otevírací doby tj. úterý až neděle 10:00–12:00 a 13:00–18:00.

Email či obálku označte záhlavím: „Výběrové řízení – Kustod–kustodka / produkční Galerie města Pardubic“, v případě obálky doplňte rovněž (NEOTVÍRAT). V 

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů. S případnými otázkami se obracejte na Šárku Zahálkovou, [email protected], 732 436 722.

Předpokládaný termín pohovorů bude ve dnech 17. 8. a 19. 8. 2021.